لب تال
هزینه:توافقی

1397/11/11
190 متر توحید شمالی (ب...
قیمت:1,200,000,000 تومان

نهصد و هشتاد و یك روز قبل
گلستان خ كارون
قیمت:370,000,000 تومان

نهصد و هشتاد و سه روز قبل
اجاره مغازه در خیابان ...
هزینه:توافقی

نهصد و هشتاد و پنج روز قبل
گرفتن کمیسیون با تخفیف...
هزینه:توافقی

نهصد و هشتاد و هشت روز قبل
٧٢ متر زیر همکف
قیمت:245,000,000 تومان

نهصد و هشتاد و هشت روز قبل
١۵٠متر تعمیرگاه با موق...
هزینه:توافقی

نهصد و نود و یك روز قبل
سمند 85 دوگانه 8سال تخ...
هزینه:توافقی

نهصد و نود و یك روز قبل
۴۱متر وام دار
قیمت:96,000,000 تومان

نهصد و نود و یك روز قبل
با کمترین نقدینگی صاحب...
هزینه:توافقی

نهصد و نود و دو روز قبل
۳۴۰متر سه طبقه,نوساز گ...
قیمت:410,000,000 تومان

نهصد و نود و دو روز قبل
مغازه استثنایی ...
قیمت:60,000,000 تومان

نهصد و نود و هفت روز قبل
خانه باغ کن
هزینه:توافقی

نهصد و نود و هشت روز قبل
40 متری
هزینه:توافقی

نهصد و نود و نه روز قبل
آپارتمان صفر در مرکز شهر
قیمت:225,000,000 تومان

یك هزار روز قبل
خانه ی کلنگی واقع در گ...
هزینه:توافقی

یك هزار و دو روز قبل
70متر اجاره یا مشارکت
هزینه:توافقی

یك هزار و شش روز قبل
فروش آپارتمان در خیابا...
قیمت:160,000,000 تومان

یك هزار و نه روز قبل
خریدار زمین بروجن
هزینه:توافقی

1395/02/30
75مترفول امکانات.بازدی...
قیمت:210,000,000 تومان

یك هزار و دوازده روز قبل
فروش کارخانه مواد غذایی
هزینه:توافقی

یك هزار و سیزده روز قبل
باغ روستای باچه
قیمت:300,000,000 تومان

یك هزار و چهارده روز قبل
آپارتمان 140 متری نوساز
قیمت:520,000,000 تومان

یك هزار و چهارده روز قبل
زمین در آبسرد
هزینه:توافقی

یك هزار و چهارده روز قبل
اپارتمان صفر باغ دریاچه
هزینه:توافقی

یك هزار و پانزده روز قبل
11مترمغازه
هزینه:توافقی

یك هزار و نوزده روز قبل
67 متر٢ خواب پارکینگ ا...
قیمت:175,000,000 تومان

یك هزار و بیست روز قبل
زمین با قیمت عااالی
قیمت:1,800,000 تومان

یك هزار و بیست و یك روز قبل
٩٠ مترى پشت پارک کوروش
هزینه:توافقی

یك هزار و بیست و یك روز قبل
نیازمند اپارتمان اجاره ای
هزینه:توافقی

یك هزار و بیست و یك روز قبل
۱۷ جریب مورچه خور
قیمت:1,000,000,000 تومان

یك هزار و بیست و سه روز قبل
20مترمغازه برفلکه صفایه
هزینه:توافقی

یك هزار و بیست و سه روز قبل
رهن واجاره
هزینه:توافقی

یك هزار و بیست و سه روز قبل
مغازه موبایل فروشی
هزینه:توافقی

یك هزار و بیست و چهار روز قبل
فروش منزل
قیمت:135,000,000 تومان

یك هزار و بیست و چهار روز قبل
فروش منزل
قیمت:1,350,000,000 تومان

یك هزار و بیست و چهار روز قبل
نمایش تعداد بیشتر...
پاورقی :